fbpx

Този нормативен документ за защита на личните данни указва начина, по-който Финикс Лингуа ООД ЕИК 202634329 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Зона Б-18, бл. 11, тел. 0884582666, като Администратор на лични данни с регистрационен номер 420121 събира, обработва и съхранява информация, събрана от потребителите (всеки един „Потребител“) на „Страницата“ на www.bgprevod.com. Този нормативен документ за защита на личните данни е приложим върху интернет Страницата и нейните продукти и услуги, предоставяни от Финикс Лингуа ООД.

Каква информация събираме?

Информация за лична идентификация

Когато правите поръчка в нашата интернет Страница, Вие може да бъдете помолени да въведете Вашето име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер, информация, свързана с плащане във връзка с услугите или ресурсите, които предлагаме на нашата Страница. Предоставянето на Вашата лична информация не е задължително. Също така Вие може да посетите страницата ни анонимно. Ние ще съберем информация за лична идентификация от Потребителите само, ако Вие доброволно ни я предоставят чрез попълване на нашата контактна форма или форма за поръчка на превод.

Информация за не-лична идентификация

При влизане в нашия уебсайт Финикс Лингуа ООД събира данни за използвания IP адрес. Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Бисквитки на мрежовия браузер

Бисквитките (‘Cookie’) представляват малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър.

Ние използваме бисквитки, за да разберем и да запазим Вашите предпочитания при бъдещи посещения и за да съберем данните за трафика на Страницата и нейните взаимодействия, така че да можем да осигурим по-добро използване и средства за в бъдеще. Ние може да наемем доставчици от трети страни, които да ни асистират в по-доброто обслужване на посетителите на нашата Страница. На тези доставчици не им е позволено да използват информация, която е била събрана от нас, освен ако това не ни помага да подобрим нашите услуги и бизнес.

Google, като трета страна доставчик използва бисквитки, за да обслужва реклами на нашата страница. Използването на бисквитки от Google позволява използването на реклами, въз основа на Ваши посещения на нашата страница и други такива на други страници. Вие можете да се откажете от използването на Google бисквитки, като посетите страницата на GoogleAds и съдържанието на политиката за защита на личните данни. На тази страница можете да намерите Декларацията за поверителност на Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Изтриване на бисквитките

Уеб браузърът по подразбиране позволява поставянето на бисквитки. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на бисквитки в браузъра или браузърът да информира всеки път, когато бисквитка, бъде закачен на устройството на потребителя. Настройките на браузера позволяват запазените бисквитки да бъдат изтрити от потребителя по всяко време. Подробна информация за възможностите и как се използват бисквитките е на разположение в настройките на браузъра.

За какво използваме Вашата информация?

Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана по един от следните начини:

– Да обработим Вашето запитване с цел оферта, поръчка на превод или друга услуга, предоставена от нас

– За счетоводни и статистически цели

– Да се персонализира Вашия опит с нас
(Вашата информация ни помага да отговорим по-добре на Вашите индивидуални нужди)

– Да подобрим нашата интернет Страница
(ние последователно се стараем да подобрим нашата интернет Страница, въз основа на информацията и обратната връзка, получена от Вас)

– Да подобрим обслужването на клиентите ни
(Вашата информация ни помага за това по-ефективно да отговаряме на запитванията и нуждите на нашите клиенти.)

– Да администрираме конкурс, промоция, анкета или друга характеристика на нашата Страница (само с Вашето изрично съгласие)

– Да изпращаме периодични информационни съобщения, които се отнасят до подобрения или промени в услугите.

Имейл адресът, който предоставяте към Вашата поръчка, може да бъде използван, за да Ви се изпраща информация относно Вашата поръчка, включително получаването на спорадични имейли за съдържащи новини от компанията, актуализации, промоции, информация за нашите продукти и услуги.

Забележка: Вие можете по всяко време да се отпишете от получаването на тези имейли от Финикс Лингуа, като изпратите имейл на office@bgprevod.com.

Срок на съхранение

Вашите данни се съхраняват от нас за срок от 1 (една) година от датата на която Вие сте дали изричното си съгласие за това. Ако оттеглите Вашето съгласие преди изтичането на този срок, то Вашите данни ще бъдат изтрити от нашите записи. След изтичането на този срок, ние ще положим необходимите усилия да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне. В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите или изпълнение на договор, ние ще Ви информираме за това своевременно.

Линкове на трети страни

По наше усмотрение, ние можем да включим или да предложим продукти или услуги на трети страни на нашата Страница. Тези трети страни имат отделни и независими политики за защита на личните данни. Поради това ние не носим отговорност за съдържанието и дейностите на тези свързани страници. Въпреки това ние се стремим да защитим целостта на нашата Страница и приветстваме всяко мнение за тези страници.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Фри Мама ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Вашето съгласие

С използването на нашата Страница и по конкретно при изпращането на запитване чрез някоя от нашите контактни форми, Вие ще бъдете помолени да изразите Вашето съгласие с този нормативен документ за защита на личните данни чрез отбелязването на тигче в празно квадратче. Ако не сте съгласни с този документ и не отбележите Вашето съгласие, то контактната форма няма да бъде изпратена към нас.

Оттегляне на съгласието

Като субект на данните Вие може да изпратите до нас по имейл или куриер попълнена форма за оттегляне на съгласие или искане в свободен текст.

В случаите на оттегляне на съгласие от субекта на данните за обработката им и ако тези данни са необходими за предоставяне на услугата, счита се, че субектът на данните е изявил и прекратяване на предоставянето на услугата. В този случай Администраторът не носи отговорност за предоставянето на услугата след момента на получаване на оттеглянето.

Съответствие

Ние спазваме и оперираме в съответствие със закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп
(1) Вие имате право да изискате и получите от нас като Администратор потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Ние Ви предоставяме данните при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ние като Администратор си запазваме правото да наложим административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от Администратора да:
– коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
– да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

(1) Вие имате правото да поискате от нас като Администратор да изтрием свързаните с Вас лични данни. Ние се задължаваме да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
– Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от нас като Администратор да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
– Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
– Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:
– да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
– да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от нас да Ви информираме относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Като Администратор ние може да откажем да предоставим тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от нас като Администратор, които се отнасят до Васо, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

(1) Ако ние като Администратор установим нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние ще Ви уведомим без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Като Администратор ние не сме длъжни да Ви уведомим, ако:
– сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
– сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Контролен орган

Контролен орган за изпълнението на регламента за защита на личните данни на физическите лица в Република България е КЗЛД с адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, тел. 02 9153518. Ако считате, че правата Ви според Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) са нарушени, Вие можете да подадете жалба до КЗЛД или до компетентния съд.

Връзка с нас

Ако имате въпроси относно този документ за защита на личните данни, Вие можете да се свържете с нас на:

Tel. 359 884 582 666
office at bgprevod.com
www.bgprevod.com

Промени в документа за защита на личните данни

Финикс Лингуа ООД има правото да актуализира този документ по всяко време. Ако решим да променим документа, ние ще актуализираме версията и датата на самия документ. Този документ последно е бил актуализиран на 17.05.2018