fbpx

Превод на техническа документация е една от най-честите услуги, за които нашите клиенти ни търсят. Техническите преводи са отговорна и сложна работа, която изисква съответната професионална подготовка и практически познания. Причината за това е, че съвременният свят е високо технологичен и техниката има най-различни проявления. Текстовете в областта на техническата документация варират от упътвания за домакински уреди до описания на най-сложни машини като самолети и дори апарати от космонавтиката.

Използване на техническа терминология

Основното затруднение при превода на техническа документация е специфичната техническа терминология. Техническите преводи изискват не просто познаване на езика, но и задълбочено познаване на съответните термини в специфичната област. Опитните преводачи знаят техниките, с които да си набавят съответната техническа терминология. Освен специализираните речници, днес активно използваме интернет – електронни бази данни, уеб сайтове на производители и дори форуми на инженери и любители техници.

Какво е важно за превода на техническа документация?

Превод на техническа документация не налага задължително наемането на специалист от съответната инженерна специалност. Съвсем напротив, филолозите се справят много по-добре с намирането на специфичните бази данни и разчитането на терминологията. Но има и много инженери, които отдавна са се посветили на техническия превод и са натрупали достатъчно езикови познания. Техническите преводи изискват прецизност, изчистен език и опростен синтаксис – нещо, което малко други видове преводи изискват. Обикновено преводачите се специализират в отделни области – медицински, правни, рекламни, технически и т.н. Специалистите, които се занимават с превод на техническа документация, от своя страна си поделят различните области – строителство, машини, аеронавтика и т.н.

Технически преводи могат да бъдат изключително отговорна задача, особено когато става въпрос за технически превод на упътвания на изключително сложни машини, неправилното боравене с които може да причини сериозни наранявания и дори смърт на ползвателя. Техническите преводи на експертизи изискват много често и съдилищата, например, когато става въпрос за трудов инцидент в следствие на неизправност в дадена машина.

Какво представлява преводът на технически текст?

Техническият превод представлява специализиран превод на документи и текстове, които има за цел да информират читателя за определени технически характеристики на продукт, услуга, нововъведения и др.

Кои са най-често превежданите технически документи?

– техническа спецификация на продукти и услуги
– ръководства за експлоатация
уеб сайтове
– софтуер
– хардуер
– обучения

В кои области има приложение техническия превод?

– информационни технологии
– наука и технологии
– електроника
– телекомуникации
– архитектура
– строителство
– машиностроене
– патенти
– здраве и безопасност
Technology scheme