fbpx

За много клиенти критериите, по които се разпознава един качествен превод от чужд език, са неясни и ние често получаваме такива запитвания от интересуващите се от нашите услуги. В тази статия ще се опитаме да предложим няколко критерия, по които да разпознавате качествените преводи.

Проучете

На първо място проучете добре агенцията, на която сте се спряли. Интернет страницата на съответната агенция е от особено значение. Разучавайки интернет присъствието на съответната аганция, проверете кой точно стои зад нея, описан ли е екипът и собствениците, които трабва задължително да Ви вдъхват доверие. Филологията като образование не е непременно условие за качествен превод от чужд език. Има редица други специалисти, като например лекари, лингвисти, психлози, литературоведи и т.н., които правят чудесни преводи. И все пак: Филогията е гаранция за определено ниво на преводите.

Проверете

Дължината на преведения текст. Когато получите готовия превод, сравнете първо дължината на превода с оригинала. Тя трябва задължително да е толкова, колкото е и на оригинала плюс минимум 5%. Българският език е от езиците, при които граматическите морфеми са част от основната дума. Например, именителният падеж се изразява с добавянето на пълен член към подложното съществително. В много други езици това не е така. При преводи към английски език, например, пълният и непълният член са изнесени извън думата. Това би предположило един малко по-дълъг превод на английски език спрямо оригинала на български. В немския специфичният синтаксис спомага допълнително за удължаването на текста.

Проверка в онлайн преводач

Направете кратка проверка в онлайн преводач. Ако преводът Ви е на електронен носител, копирайте част от съдържанието в някой безплатен преводач и вижте какво ще получите като продукт. Имайте предвид, че онлайн програмите за превод могат да Ви дадат само бегла представа, тъй като насъвършенствата им са огромни, но за спорадична проверка на съдържанието трябва да са достатъчни.  Преведеното съдържание най-малкото трябва да отговаря на темата, която сте задали чрез оригинала.

Работа с нас

Ние, от „БГ Превод“ назначаваме при възложен превод и т.нар. лектор, който независимо от преводача проверява качеството на превода, на съдържанието и на форматирането. По този начин ние гарантираме най-високо качество на извършените от нас преводи. Възползвайте се от нашите услуги, като например превод на уеб сайт на английски език.

качествения превод от чужд език