fbpx

Преводачески софтуер и ролята му в модерния превод

Времето, в което преводачът седи пред пишещата машина и превежда, преписвайки оригиналния текст на съответния език, отдавна са отминали. Днес по-голямата част от преводите се извършват с различни дигитални програми, които наричаме преводачески софтуер. Най-популярните сред тях са SDL Trados Studio, MemoQ, Wordfast, Across и много други. Използването на такъв вид програми има своите безспорни предимства както за преводачите, така и за клиентите.

Пишеща машина
Какво ли е да превеждаш на пишеща машина?

Преводачески софтуер и предимствата за клиента

Едно от най-големите предимства за клиента е това, че той получава изготвения превод в абсолютно същото форматиране, в каквото е и изходният текст. И при това без да се изискват каквито и да е допълнителни усилия. Друго важно предимство е, че преводаческият софтуер предлага различни инструменти, с които до възможно най-голяма степен да се елиминират човешки грешки. А такива винаги има, когато преводът се извършва от човек – правопис, пунктуация и други.

Перфектно форматиране
Перфектно форматиране, правопис и пунктуация

Ползите за преводача – да сме в крак с времето

Но и преводачите могат да улеснят работата си, използвайки преводачески софтуер. Програмите за превод, например, помагат при уеднаквяването на терминологията. С преводачески софтуер много лесно може да се проследи как даден термин е превеждан в течение на времето. Също важно предимство е това, че преводаческият софтуер дава точно информация за броя думи в един проект. Така не само ще можем да дадем точна цена на клиента, но и правилно ще разпределим работата си.

Ние работим с преводачески софтуер
Ние работим с всички преводачески софтуери

По-добра комуникация и конкурентоспособност

Големите преводачески фирми по света отдавна извършват преводи само и единствено с преводачески софтуери от различни видове. Единствено така можем да си гарантираме конкурентоспособност спрямо партньори и други преводачески фирми. BG Prevod използва в работата си всички видове преводачески софтуер и дигитални речници. Така нашите клиенти получават перфектно форматирани текстове с унифицирана терминология и точна разбивка на формираната цена.

Дигитални речници
Думите само на един клик разстояние…

Разбира се и преводаческият софтуер има своите граници. С такива програми могат да се обработват само и единствено активни файлове. т.нар. dead pdf’s или пък jpg-файлове няма как да се обработват с преводачески програми. Но пък за тях има друго решение, с OCR програмите за разчитане на сканирани документи и снимки.