fbpx

Професията професионаонален преводач

Професията професионален преводач е интересна и изключително предизвикателна. Един професионален преводач е нужно да притежава отлични умения за комуникация, богата обща култура и отлични езикови умения в езиковите двойки, в които превежда. Той е необходимо да придобие основни знания по теми и въпроси, например, за които ще превежа устно, и които ще бъдат на дневен ред на дадена среща или събитие. Ако пък превежда писмено той е нужно да бъде запознат със специфичните термини, характерни за дадена област. Преводът на медицински, технически и юридически текстове е такъв пример.

Как се става професионален преводач?

Професията професионален преводач е призвание. Изисква се много добро или отлично владеене на даден чужд език, като предпоставка за това е филологическото образование. То разбира се не е задължително, тъй като съществуват и други начини за доказване на добро ниво на владеене на даден чужд език. Завършването на езикова гимназия или еквивалентно образование в чужбина също е добра основа за започването на професионална практика като преводач.

Какви са изискванията за владеене на чужд език от един преводач?

За може да се справи с всички предизвикателства на професията е желателно самият преводач да има завършено професионално филологическо образование, друго такова, даващо му право да извършва официални преводи или завършено ниво C1 или C2 по Общоевропейската езикова рамка. Общоезикова европейска рамка

Какво представлява превода от един език към друг?

Предаването на съдържание на писмен документ или устна реч от един език към друг наричаме превод. Преводът трябва да е съобразен с граматическите правила на двата езика, правопис и други правила. Целта на превода е да се предаде точния смисъл на дадено съобщение, документ, комуникация. При това трябва да се вземат предвид културните и регионални различия между народите.

Онлайн преводачи

Междувременно с напредване на технологиите вече съществуват много апликации за онлайн превод от един език към друг. Тези апликации превеждат автоматично смисъла на зададените думи от изходния език към целевия. Качеството на превода обаче не може да се сравни с това, ако е извършено от професионален преводач. Така наречените „машина“ онлайн преводач превежда отделните думи буквално и не може да вникне в смисъла, вложен в отделни думи или изречения. В този контекст, професията професионален преводач скоро няма да може да бъде изместена от технологиите напълно.

Онлайн преводач
Онлайн преводач

Ние от БГ Превод разполагаме с квалифицирани преводачи и лингвисти, които ще се погрижат за превода на Вашите текстове. Нашите преводачи превеждат от и към всички европейски езици, и ще се постараят да отговорят на Вашите бизнес нужди с отлично качество. Ние имаме богато портфолио, с което се грижим за Вашето професионалното езиково представяне. Ако Вие имате нужната квалификация и мотивацията да се занимавате с професионални преводи, моля не се колебайте да ни изпратите Вашата автобиография и квалификация.