fbpx

Нови правила

В сила от май 2019 г. влязоха бяха актуализирани правилата за легализация на документи с и без апостил към български език.

Ако досега легализация на вече преведен документ се извършваше от Консулския отдел на МВнР, то занапред подписа на преводача, положен в извършения от него превод, ще бъде нотариално заверяван от всеки един нотариус. Това ще става след предоставяне на оригиналния документ и неговия превод, следващи изискванията за превод и легализация на документи в Република България. За да бъде преводът заверен от нотариус, то преводачът трябва или да е  регистриран в Консулски отдел на МВнР или да подпише пред него клетвена декларация по чл. 290, ал. 2 от НК.

Signing a document

Легализация на документи към чужд език

Процедурата за легализация на документи, преведени от български на чужд език и предназначени за използване в чужбина остава същата. Подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се заверява от Консулски отдел на МВнР. Такива са документите, издадени от органите на изпълнителната власт. Например това са пълномощни, нотариални декларации, решения на съдилища, извадки от търговски регистър.

Ние от БГ Превод извършваме легализация на документи  с и без апостил на територията на гр. София. Нашите преводачи превеждат и заверяват писмени документи най-често от български на английски език. също така от български на немски език, от български на френски език и всички други европейски езици. За да сте сигурни, че Вашият документ ще бъде приет в държавата по предназначение, моля да направите предварителна проверка на изискванията за документа.

Кой може да извършва легализация на документи към български език?

Легализацията на документи с апостил от чужд на български език се извършва от заклет преводач, който полага подписа си върху превода пред нотариус. В този случай нотариусът потвърждава истинността на подписа на преводача. За достоверността на превода на документи и други книжа, извършени от преводача се носи отговорност по чл. 290, ал. 2 от НК.

Кой извършва легализация на документи от български на чужд език?

Заверката на подписа на преводача, положен върху документ, предназначен за употреба в чужбина, се извършва от Консулски отдел на Външно Министерство.