fbpx

Телефонен превод

Преводът на телефонен разговор е една от услугите, които все по-често се поръчват от нашите клиенти. Всъщност тя е част от устните преводи и засяга редица ситуации, в които може да Ви се наложи да потърсите помощ от професионален преводач.

Приложение

Какви могат да бъдат ситуациите, в които може да Ви потрябва превод на телефонен разговор?

Може да се възползвате от нашия телефонен превод при:

  • Покупка и продажба на движимо или недвижимо имущество в чужбина
  • Разговори с чужди адвокати
  • Консултации с медицински лица и подготовка за манипулации и операции в чужбина
  • Разговори с държавни институции, банки или други финансови организации
  • Разговори с образователни учреждения, университети и други.

За целта е добре предварително да подготвите въпросите, които искате да зададете, въпреки че такива могат, разбира се, да възникнат и по време на самия телефонен разговор.

Ние ще преведем това, което искате да кажете.

Как процедираме?

Най-общо, при превеждането на телефонни разговори е хубаво предварително да си уговорите час (това също може да стане чрез преводача или агенцията), за да може да сте сигурни, че ответната страна ще има достатъчно време, за да Ви обърне внимание и да остговори на всичките Ви въпроси. Превод на телефонен разговор може да се извърши както в офиса на агенцията, така и на друго подходящо за Вас място, което е удобно за Вас. Имайте предвид, че може да запишете разговора, за да може в последствие да разгледате по детайлно информацията, която се подава в него. За тази цел обае трябва да поискате изрично разрешение от ответната страна. Ако такова не бъде дадено, преводачът, който ще извърши превод на телефонен разговор, ще си води записки, които в последствие ще Ви предостави. Както разбирате, понякога са необходими повече от един телефонен разговор, за да се изчистят всички отворени въпроси.

Един пример

Харесали сте автомобил в немска автокъща. Цената Ви устройва, но имате въпроси. Искате да знаете дали авотмобилът е претърпявал произшествия, дали има някакви повреди, дали е преминавал основен ремонт, дали има драскотини по бронята и други. Може да се обадите в агенцията ни за преводи и да поръчате превод на телефонен разговор. Ние ще се свържем с автокъщата, ще уговорим час за разговор и във Ваше присъствие (ако държите на това), ще проведем разговора. Бихме могли дори да дискутираме цената, ако желаете това. Ако дори след този превод на телефонен разговор останат въпроси, ние ще проведем и последващи разговори.