fbpx

Какво е „локализация“?

Локализация е един от най-сложните лингвистични процеси, свързани с адаптиране на един оригинален чуждестранен текст към културните, социални и географски особености на страната, за която е създаден целевият текст. В последните години тези услуги станаха особено популярни и много клиенти виждат именно тях като много важни за постигането на оптимален имидж на нови продукти и услуги при представянето им в нови страни.  

Защо е важна локализацията?

За да не сме голословни, ще дадем един пример. Маркетинговият слоган на големия немски производител на млечни продукти и десерти Müller гласи: Alles Müller oder was? Буквално това ще се преведе като: Всичко Мюлер или какво? Видно е, че на български мотото не е особено атрактивно, да не говорим, че няма и особен смисъл на български. На немски обаче фразата е заразителна и функционира идеално в услуга на продукта.

Локализация на реклама за мляко с плодове
Всичко е Мюлер! Че какво друго?

Ако маркетинговият екип на млечните продукти получи за задача да представи кампания за въвеждането на млечните продукти на българския пазар, то първата им стъпка ще бъде локализация или адаптиране на мотото. Експертите по локализация, ще трябва да намерят израз, който да звучи също така интересно и закачливо на български, запазвайки максимално смисълът на оригиналния маркетингов израз и закачката. Една идея, която ми хрумва на прима виста е: Всичко е Мюлер! Че какво друго? При маркетингови кампании се изработват десетки варианти на едно и също мото, за да може клиентът да получи максимален набор от варианти. Това не е никак лесно.

Други примери

Освен маркетингови кампании, киното и литературата са едни от отраслите, в които локализацията е много необходима. Не може да не сте чували за филма Monster in Law. Само по себе си заглавието е заиграване с думите „чудовище“ и израза за роднина, който придобиваш покрай брака. Виждате, че няма особен смисъл, ако тръгнем да превеждаме буквално, да не кажем, че е дори невъзможно. Преводачът на филма е „локализирал“ думата и това се е превърнало в „Свекървище“ на български.

Адаптирене на афиш на филма Monster in Law за българския пазар
„Свекървище“

Кой може да локализира?

Локализацията е сложен и бавен процес. Изискват се умения в превода, в създаването на текстове, познания за спецификите на изходната и целевата култури. Преводачи са най-логичните специалисти, които извършват такива дейности. Но освен квалифицирани преводачи, такива услуги могат да извършват културолози, маркетингови експерти и др., които притежават добри познания по спецификите на културите и езиците, с които работят.

Локализирани национални мотиви във Велико Търново
Мъж стои на пейка
Какво е локализация?

Локализацията е процес на адаптиране на един оригинален чуждестранен текст към културните, социални и географски особености на страната, за която е предназначен.

В кои области се прилага локализацията?

Локализацията се прилага най-често в маркентинга при адаптирането на продукти и услуги към особеностите на даден пазар, регион/страна.

Какъв преводачески софтуер се използва при локализацията?

За целите на локализацията много често се използва преводачески софтуер, който поддържа широк набор от изходни формати, преводаческа памет и други инструменти в помощ на преводача. Използват се SDL Trados Studio, MemoQ, Across, Memsource, Wordfast, Adobe InDesign, Crowdin и други.