fbpx

При устни преводи разчитаме само и единствено на експертизата, която е усвоил лингвиста, когото сме ангажирали. За сметка на това, при писмените преводи все пак имаме възможност да проверим качеството и да дадем време на преводача да се подготви.

Видове устни преводи

Устните преводи биват два вида – симултанни и консекутивни. При симултанните гласът на преводача се налага върху този на говорителя в реално време. Преводачът се намира в кабинка, която е оборудвана със специално оборудване за симултанен превод. При такъв вид преводи е абсолютно задължително да дадем възможност на преводача да се подготви предварително, да навлезе в съответната тематика. Симултанният превод се прилага най-често при провеждането на официални конгреси, конференции, по телевизията и радиото.

equipment for sumultaneous translation
Оборудване за симултанен превод

При консекутивните преводи говорителят изчаква преводача да преведе казаното и чак тогава продължава с речта си. Такъв вид устен превод се използва при срещи, при превод на телефонен разговор, придружаване на чуждестранни гости или пък при неофициално общуване. Да говорим помежду си!

 

People at a meeting

Приложение

В нашата практика се е случвало клиенти да провеждат бизнес срещи или нотариални заверки, които изискват от преводача, извършващ устни пореводи, владеенето на три езика, например, английски, немски и български. Това не е рядкост, но е изключително предизвикателство за специалиста по устни преводи.

Необходимостта от устни преводи може да възникне в най-различни ситуации. При нотариални сделки за закупуване на имот от чужденци, които не говорят български език, при подписване на договори за банков кредит от чужденци и други са може би най-честият пример. Това е така, защото законът изисква да присъства заклет преводач, в случай че едната от страните не владее български език. Но устни преводи са необходими и при провеждането на формални и неформални бизнес срещи, конференции, симпозиуми, огледи на имоти и производствени бази и много други ситуации.

Екип

Специалистите, които извършват устни преводи, задължително трябва да могат да превеждат двупосочно. Например както от английски на български или немски на български, така и в обратната посока – от български на английски или български на немски. Това е така, защото устните преводи най-често се налагат при разговори между страни, говорещи два различни езика.

БГ Превод разполага с екип от надеждни устни преводачи, които са потвърдени от Консулския отдел към Министерство на Външните Работи на България. Нашите преводачи могат надеждно да Ви помогнат при осъществяването на Вашите планове. Цените за устни преводи обикновено се изчисляват на час време за ангажимент на преводача. Обърнете се към нас за консултация, в случай че имате нужда от устен превод.

Какво представлява устния превод?

Устният превод представлява процес на възпроизвеждане на реч от един език към друг от професионален преведач.

Какво е симултанен превод?

При симултанните гласът на преводача се налага върху този на говорителя в реално време. Преводачът се намира в кабинка, която е оборудвана със специално оборудване за симултанен превод.

Какво е консекутивен превод?

При консекутивния превод говорителят изчаква преводача да преведе казаното и чак тогава продължава с речта си.