Локализация

Локализация

Какво е „локализация“? Локализацията е един от най-сложните лингвистични процеси, свързани с напасването на един оригинален чуждестранен текст, към културните, социални и географски особености на страната, за която е пригоден целевият текст. В последните години тези услуги станаха особено популярни и много клиенти виждат именно тях като много важни за…

Финикс Лингуа вече е bgPrevod

Финикс Лингуа вече е bgPrevod

В интерес на Вашето удобство: Финикс Лингуа вече е bgPrevod bgPrevod е нашето ново бранд име. Ние работим непрекъснато в стремеж да предоставим на нашите клиенти най-удобните и най-висококачествените езикови услуги в областта на преводите и легализацията на различни по вид текстове, устни преводи, аудио транскрипция и много други. Целта…

Устни преводи

Устни преводи

При устни преводи разчитаме само и единствено на експертизата, която е усвоил лингвиста, когото сме ангажирали. За сметка на това, при писмените преводи все пак имаме възможност да проверим качеството и да дадем време на преводача да се подготви. Видове устни преводи Устните преводи биват два вида – симултанни и…

Качествен превод от и към чужд език

Качествен превод от и към чужд език

За много клиенти критериите, по които се разпознава един качествен превод от и към чужд език, са неясни и ние често получаваме такива запитвания от интересуващите се от нашите услуги. В тази статия ще се опитаме да предложим няколко критерия, по които да разпознавате качествените преводи. Проучете На първо място…

Превод от един език към друг

Превод от един език към друг

Преводът от един език към друг е предаване на съдържанието на писмен документ или устна реч. Преводът трябва да е съобразен с граматическите правила на двата езика, правопис и други правила. Целта на превода е да се предаде точния смисъл на дадено съобщение, документ, комуникация. При това трябва да се…

Аудио транскрипция на запис

Аудио транскрипция на запис

Какво точно представлява термина аудио транскрипция? Това е трансформацията на говор или аудио запис в напечатан текст, за да се постигнат точни записи в писмен формат. Целта им е да се архивира точно казаното на определеното събитие. Така информацията може да е лесно достъпна за в бъдеще. Процес на аудио…

Най-ефективните езикови подходи за деца

Най-ефективните езикови подходи за деца

По-долу ще намерите четири от най-ефективните езикови подходи за деца, които учат повече от един език, например растат в двуезична среда, деца с езикови увреждания и деца, които проговарят по-късно. Това са подходите „Разказ“, „Разширения“, „Преработки“ и „Избор“. Някои от тях се припокриват или се използват едновременно. Когато използвате тези…

Превод и заверка на документи от заклет преводач

Превод и заверка на документи от заклет преводач

В сила от 01.03.2018 г. влязоха нови правила за превод и заверка на документи към български език. Променя се процедурата за легализация на преведени официални документи, предназначени за употреба в Република България. Ако досега легализация на вече преведен документ се извършваше от Консулския отдел на МнВР, то занапред подписа на…

Общоевропейската езикова рамка

Общоевропейската езикова рамка

Общоевропейската езикова рамка за владеене на чужди езици представлява единно указание, създадено от Европейския съвет за културно сътрудничество,описващо изискванията за различните нива на владеене на чужд език в цяла Европа. Целта на тази общоевропейска рамка е да предостави единен метод за преподаване, учене и оценяване в цяла Европа. Шестте нива…

Да говорим помежду си

Да говорим помежду си

През 2015 година в България излезе за първи път изключително важната книга на известния психолог Шулц фон Тун „Да говорим помежду си“. Първата част на значителния труд на германския специалист разкрива основните проблеми в общуването между хората. Обръща се внимание на ежедневни ситуации, в които ние говорим, но не се…

Call Now ButtonCall us now!