fbpx

По-долу ще намерите четири от най-ефективните езикови подходи за деца, които учат повече от един език, например растат в двуезична среда, деца с езикови увреждания и деца, които проговарят по-късно. Това са подходите „Разказ“, „Разширения“, „Преработки“ и „Избор“. Някои от тях се припокриват или се използват едновременно. Когато използвате тези подходи нека Вашата реч бъде естествена, а не силова. С практиката ще забележите, че тези подходи ще станат естествена част от Вашия стил на взаимодействие.

Разказвайте!

Разказвайте или говорете за нещата, които правите, виждате, чувате, миришете, опитвате, чувствате с Вашето дете. Не забравяйте 5-те сензитивности: зрение, слух, допир, обоняние, вкус. Целта е да се сформира богат речник (брой думи и различни думи, използвани като съществителни, глаголи, прилагателни и т.н.) и да се създаде чувство за правилна езикова употреба. Живият разказ представлява „Игра на думи“ и описва това, което се случва около Вас.

В обобщение взаимодействайте с Вашето дете възможно най-много като разговаряте, играете, четете, пеете, рисувате, готвите, храните животни, обличате се, къпете се, излизате навън, пазарувате. И така, говорете, говорете, говорете! Тези езикови подходи за деца подпомагат тяхното развитие.

Разширете употребата!

Разширете употребата на думите и структурата на изреченията на Вашето дете. Целта тук е да утвърдите изказа на детето си, като го разширите и моделирате подходящ речник, правилна структура на изреченията и сформирането на пълни изречения. Например, ако Вашето дете каже: „Кучето яде“, Вие можете да допълните изказа така: „Да, кучето яде храната си, която явно е много вкусна“. Или пък, ако детето Ви посочи с пръст щанда със сокове в магазина и каже: „Искам това, това!“, Вие можете да допълните изказа като го попитате: „Искаш да пиеш сок ли? Нека да купим една кутия.“

Майка говори на детето си

Преработвайте!

Целта тук е да преработите или представите изказването на детето си (което е било частично или напълно неправилно. Това се среща най-често при деца, които се отглеждат в двуезична среда) – с променена структура, като запазите значението му. Например, ако детето каже фраза или изречение, които са частично или напълно неправилни, Вие да преработите изказа и правилно да моделирате лексикалните и граматичните грешки.

Дайте избор!

Последният от най-ефективните езикови подходи за деца е да дадете избор на детето си, когато е необходимо да улесните търсенето на отговор. Целта тук е да се намали натиска от правилния отговор, особено ако знаете, че използваните думи не се разбират напълно от детето Ви или пък не са част от ежедневния му речник. Например: „Искаш банан или манго?“ вместо отворения въпрос: „Какво искаш да ядеш?“

Ресурси: Ana Paula G. Mumy, MS, CCC-SLP, Trilingual Speech – Language Pathologis